Cookie Consent by TermsFeed
SIAENS consulting
Individueel leiderschap
Geschreven door Jelle Siaens op 1 januari 2020
Bovenstaande foto illustreert de bestijging van de Mera La (5400m) in Nepal, een korte maar nijdige etappe op weg naar het hoogtekamp van de Mera Peak (6475m).  
 
Tijdens mijn laatste expeditie ondervond mijn tentgenoot zware fysieke problemen op dit steile stuk door de ijle lucht en het zuurstoftekort. Zijn onvermogen om gepast met deze zware omstandigheden te kunnen omgaan, deden hem twijfelen aan zichzelf. Zijn negatieve gedachten kraakten zijn mentale weerbaarheid, met een slechte eetlust, nachtrust en algemeen verminderd prestatievermogen tot gevolg. Zijn faalangst resulteerde uiteindelijk in het niet deelnemen aan de toppoging. 
Een gebrek aan individueel leiderschap lag aan de basis van dit falen.  
 
Nochtans is individueel leiderschap een vereiste, zowel voorafgaand als tijdens de expeditie. 
 
Voorafgaand aan de expeditie moet men zich mentaal, fysiek en emotioneel goed voorbereiden. Een goede balans vinden tussen deze 3 aspecten is dé succesformule en vergt individueel leiderschap. 
Toegeven aan de neiging om trainingsmomenten uit te stellen door op een zonovergoten terras te genieten van een lekker Belgisch bier draagt geenszins bij tot een verbeterde conditie en mentale weerbaarheid. Consequent wekelijks fysiek trainen daarentegen wel doch dat vereist karakter en doorzetting.

Echter, teveel trainen kan leiden tot depressie. 

Te zware en langdurige inspanningen putten de reserves uit waardoor elke navolgende fysieke inspanning geen bijdrage levert aan een verbeterde conditie. Dit heeft een averechts mentaal effect waardoor negatieve emoties de overhand krijgen. 
Monitoring van lichaamsgewicht, hartslag in rust, nachtrust en calorieënopname helpen om inzicht in de eigen prestaties te verkrijgen om op basis daarvan eventuele noodzakelijke aanpassingen door te voeren in het trainings- of voedingsschema om zo het gewenste doel na te streven.  
 
Tijdens de expeditie zelf is elke deelnemer eveneens persoonlijk verantwoordelijk voor het bewaken van de mentale, fysieke en emotionele balans. Zelf durven én kunnen aangeven wanneer fysieke, mentale of emotionele grenzen bereikt zijn, vergt moed. 
De ware uitdaging schuilt er in om de comfortzone - letterlijk en figuurlijk - te verlaten en de fysieke, mentale en emotionele grenzen te verleggen. Men wordt hier vaak toe uitgenodigd tijdens de slotbeklimming en aansluitende veilige terugkeer naar het basiskamp.   
Anderzijds vergt het kunnen omgaan met tegenslag ook de nodige zelfbeheersing. De natuur wint altijd en verhindert expeditieleden soms om hun vooropgezette doel te bereiken. Deze teleurstelling (kunnen) aanvaarden is niet altijd even gemakkelijk.  
  
Individueel leiderschap behelst het gepast kunnen reageren op interne- en externe beïnvloedende factoren. Interne factoren zijn bijvoorbeeld negatieve stemmetjes in het hoofd, spierpijn, vermoeidheid, gewichtstoename of -verlies, honger, dorst. Externe factoren zijn bijvoorbeeld ijle lucht, extreme koude, hevige wind, verse sneeuwval, steile hellingsgraad.   
  
Dit aanpassingsvermogen vergt een continu bewustzijn, inzicht en zelfkennis. Ben ik al eerder in deze situatie geweest of niet? Wat doet dit nieuwe gegeven met mij als persoon? Wat is opportuun om te doen in deze situatie? 
Zonder adequaat aanpassingsvermogen neemt het risico op ongelukken toe en verkleint de kans om het vooropgezette doel succesvol te bereiken. Door gepast in actie te komen, het effect van de genomen acties te evalueren en eventuele noodzakelijke aanpassingen door te voeren, kan een individu nieuwe ervaringen opdoen en bijleren. 

Gelijkenissen zijn te trekken in professionele omgevingen. Hoe reageren organisaties indien ze geconfronteerd worden met moeilijke omstandigheden? Blijven ze krampachtig vasthouden aan datgene wat ze kennen en kunnen? Vallen ze terug op oude patronen? Of durven ze te experimenteren met nieuwe methoden? Zijn organisaties zich voldoende bewust hoe hun individueel en collectief gedachtengoed met hun energie gaan lopen?    
  
Indien een organisatie geconfronteerd wordt met een onverwacht personeelsverloop, toenemende foutenlast, dalende winstmarges, … dan zijn dit interne factoren die de organisatie uitnodigen om in actie te komen.    
  
Indien een organisatie getroffen wordt door de economische impact van de coronacrisis, de impact van (on)gunstige weersomstandigheden, de gevolgen van politieke beslissingen, negatieve klantenfeedback …  dan zijn dit externe factoren die de organisatie uitnodigen om in actie te komen.    
 
Een organisatie zal zich eveneens continu moeten aanpassen en het eigen handelen moeten afstemmen op zowel de interne als externe factoren. Dit aanpassingsvermogen vergt eveneens een continu bewustzijn, inzicht en zelfkennis, zowel individueel als collectief. Zijn we al eerder in deze situatie geweest of niet? Wat doet dit nieuwe gegeven met onze organisatie?  Wat is opportuun om te doen in deze situatie?
 
De hamvraag die zich stelt is of uw organisatie over afdoende aanpassingsvermogen beschikt?  
 
Om het individuele- en collectieve aanpassingsvermogen te ondersteunen moet de systeemstructuur en de processen dit toelaten. Zo niet, bestaat het risico dat elk individu afzonderlijk en de organisatie als geheel verkeerde dingen goed blijven doen, met alle nare gevolgen van dien.  
  
Aanpassen betekent wijzigen of veranderen. Veranderen betekent loslaten. Loslaten betekent kunnen omgaan met onzekerheid. Als organisatie kunnen omgaan met onzekerheid vereist zowel van leidinggevenden als medewerkers moed en lef en veronderstelt ....individueel leiderschap.  

Jelle Siaens


Jelle Siaens helpt CEO's van dienstverlenende bedrijven inzicht te verwerven hoe de economische meerwaarde van het managementsysteem te vergroten door vanuit klantenperspectief te leren kijken. Jelle Siaens maakt hiervoor gebruik van zijn eigen ervaringen en beproefde modellen.
Indien u geïnteresseerd bent om duurzaam succes te bereiken, boek dan vandaag een telefonisch gesprek met Jelle Siaens. 

FB Comments Will Be Here (placeholder)
Ontdek de impact van individueel leiderschap om de praktische, toegevoegde waarde van een kwaliteitssysteem te vergroten. 
Bekijk mijn gratis case study ! 
©2021 SIAENS consulting

Powered By ClickFunnels.com