Cookie Consent by TermsFeed
SIAENS consulting
Bewust integraal Leiderschap
Geschreven door Jelle Siaens op 5 mei 2020
Het verbeteren van de prestaties van een organisatie wordt niet bereikt door keihard te sturen op mensen of cijfers. Prestaties worden verbeterd door een bewust integrale aanpak.
Prestaties willen verbeteren door eenzijdig wijzigingen van processen en procedures door te voeren, roept weerstand op omdat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mens-kant van verandering. Het zijn de nog steeds de mensen die actief zijn in de processen die zorgen voor tastbare resultaten. 
Niemand wordt graag gedwongen om te veranderen. Denk maar aan de weerstand die het slaafs opvolgen van bevelen oproept, zonder dat om jouw mening gevraagd wordt of er rekening wordt gehouden met jouw wensen of gevoelens.
Uitgenodigd worden om mee de verandering vorm te geven vanuit een heldere bedoeling boort de menselijke energie aan en stimuleert het momentum van verandering.
Het grote struikelblok en knelpunt bij verandering vormt het aspect “tijd”. Tijd is een zeer kostbaar goed in onze jachtige maatschappij. Zowel privé als professioneel komt het erop neer om de beschikbare tijd zo doelgericht mogelijk te gebruiken.
Echter, het veranderen van gewoonten kost tijd. Vaak zijn we ons niet altijd even bewust van bepaalde patronen die zich blijven herhalen. Patronen die vaak gebaseerd zijn op oude gewoonten die in stand gehouden worden door overtuigingen, opgezettte systemen en structuren.
Daarom is het aangewezen om even tijd te maken om stil te blijven staan bij hoe we onze kostbare tijd gebruiken of misbruiken.
Individuen en organisaties zijn vanuit hun jachtige bestaan nog te vaak geneigd om eerder reactief dan proactief te handelen. Proactief handelen is enkel mogelijk indien er voldoende bewustzijn, inzicht en kennis aanwezig is. Deze aspecten kunnen helaas niet ontwikkeld worden vanuit een (op)gejaagde staat van zijn.
Het is daarom raadzaam om momenten van reflectie en overleg vast te leggen, om regelmatig te blijven stilstaan zodoende te kunnen analyseren, evalueren en te beoordelen. Alzo verwerft een organisatie inzicht om met kennis van zaken betere beslissingen te kunnen nemen en gerichter de nodige aanpassingen of verbeteringen door te voeren.
Al te vaak wordt in de praktijk binnen ISO9001-gecertificeerde organisaties vastgesteld dat het documentaire kwaliteitsmanagementsysteem doorheen de jaren ongewijzigd blijft eens het opgezet werd. Nieuwe documenten of procedures worden er vaak aan toegevoegd waardoor soms een (te) log systeem ontstaat die de functionaliteit niet altijd ten goede komt. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat de ISO 9001-norm en kwaliteitsmanagement doorheen de jaren een negatieve bijklank gekregen hebben.
Het gezamenlijk werken aan het perfectioneren van het gehele systeem resulteert in hogere efficiëntie (dus minder kosten en meer winst), betere resultaten, hogere medewerkers- en klantentevredenheid en uiteindelijk in duurzaam succes.
Het is de taak van elke organisatie om regelmatig de nodige tijd uit te trekken om te reflecteren hoe het systeem kan aangepast worden. 
Echter, het gewenste resultaat wordt niet van de ene op de andere dag bereikt. Het uittesten van nieuwe methoden, het optimaliseren van operationele processen, het herschrijven van procedures, het aanpassen van formulieren, het herprogrammeren van ICT-tools,... vergen allemaal tijd. Tijd die noodzakelijk is om achteraf structureel tijd te winnen. Want, time is money ! 
Tijd maken om samen op zoek te gaan naar verbeteropportuniteiten ten voordele van individuele medewerkers, de organisatie en haar klanten vormt een uitdaging. Het klinkt bijna paradoxaal, maar door eerst tijd te maken om na te denken, worden massa’s tijd later gewonnen juist omwille van het verhoogde inzicht, bewustzijn en kennis.

Jelle Siaens


Jelle Siaens helpt zaakvoerders van dienstverlenende organisaties inzicht te verwerven hoe de ISO9001:2015-norm gebruikt kan worden om de economische meerwaarde van het managementsysteem te vergroten door te focussen op bewust integraal leiderschap. Jelle Siaens maakt hierbij gebruik van zijn eigen ervaringen en beproefde modellen.
Indien u geïnteresseerd bent om duurzaam succes te bereiken, boek dan vandaag een telefonisch gesprek met Jelle Siaens.

FB Comments Will Be Here (placeholder)
©2020 SIAENS consulting


Powered By ClickFunnels.com