SIAENS consulting
MIJN  AANBOD
 BASISPROGRAMMA – DE “NIEUWE KWALITEIT” 
Ontdek in 6 Stappen wat nodig is voor een Praktisch Kwaliteitssysteem!
Dag Kwaliteitsbewuste en Klantgerichte CEO! 
 
HERKENT U DIT? 
• U huivert bij de gedachte om aan uw kwaliteitssysteem te moeten werken.
• De opmaak van de documentatie heeft u bloed, zweet en tranen gekost. 
• U stelt zich de vraag of al die moeite voor niets is geweest.
• Want u twijfelt of u opnieuw zo veel tijd, geld en moeite wil te spenderen aan het systeem. 
• U vraagt zich af wat er moet veranderen aan de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem opdat deze bijdragen tot betrouwbare kwaliteit, betere dienstverlening, meer omzet en meer winst.  
• Maar het begrip 'proces' vindt u moeilijk te begrijpen, laat staan het te verbeteren.
• Nochtans vindt u kwaliteit en klantentevredenheid wel erg belangrijk.  
• U vraagt zich af hoe u de meerwaarde van het kwaliteitsmanagementsysteem op pragmatische wijze kan verhogen en makkelijker toepasbaar maken zodat u er écht iets aan heeft, namelijk;  
   - meer kwalitatieve dienstverlening,  
   - meer tevreden klanten,  
   - een grotere groei,  
   - meer omzet en  
   - meer winst.  

ZET DE STAP NAAR EEN PRAGMATISCH KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM!
Ik help CEO's om de meerwaarde van het kwaliteitsmanagementsysteem te vergroten door de menselijke energie - als dé meest waardevolle grondstof - op efficiënte en doeltreffende wijze voor klanten aan te wenden.

Niet door procedures te herschrijven, medewerkers te instrueren, te inspecteren en controleren. 
 
IMMERS,…. IT NEEDS CHANGE TO CHANGE!  

Wel help ik u vanuit klantenperspectief naar uw organisatie kijken en ontdekken wat er zich werkelijk in uw organisatie afspeelt. 

Maar, hiervoor moet u eerst even blijven stilstaan.   
 
Echter, de dagelijkse beslommeringen verhinderen de meeste CEO’s om de eigen organisatie te onderzoeken en de gangbare praktijken ter discussie te stellen.
• Wat is nu feitelijk de bedoeling van alle activiteiten die we verrichten?
• Wat maakt dat het kwaliteitssysteem – ondanks alle inspanningen – functioneert zoals het nu doet?
• Wat maakt dat de dienstverlenende processen toch niet de verhoopte resultaten oplevert?
• Wat moeten we anders gaan doen?

Om de meerwaarde van de dienstverlenende processen op pragmatische wijze te vergroten, moet u leren anders te kijken én denken, vanuit een andere invalshoek.

Alzo verwerft u de juiste mind-set. Noem het een ‘paradigma shift’!

DE PARADIGMA SHIFT
1. Kwaliteit behelst niet het documenteren van werkmethoden!
Wat is kwaliteit dan wel? Ontdek wat écht kwaliteitsmanagement inhoudt.

2. Standaardisatie in dienstverlening veroorzaakt klantenontevredenheid
Standaardisatie is geschikt voor productiebedrijven, maar niet voor dienstverlening. Wat is het alternatief van standaardisatie in dienstverlening? Ontdek het geheim!

3. De manier van denken van het topmanagement
Wist u dat uw manier van denken als CEO een grote impact heeft op de prestaties van uw organisatie? Wat is een alternatieve manier van denken voor een efficiënter en effectiever kwaliteitssysteem? Laat u verrassen door de logische eenvoud!

4. De kracht van het niets doen
Continue verbetering is een vereiste om performance voor klanten te verbeteren. Maar hierbij is het essentieel te weten wanneer u in actie moet komen of wanneer het juist beter is om niets te doen. Anders riskeert u onnodige verstoringen in uw systeem. Ontdek wat nodig is om deze beslissing correct te kunnen nemen!

5. Procedures volgen is niet hetzelfde als performance verbeteren
Interne audits uitvoeren en conformiteit aantonen met voorgeschreven werkwijzen is één manier om naar de werking van uw organisatie te kijken. Een ander beeld verkrijgt u wanneer u objectieve data verzamelt omtrent performance, deze informatie correct weergeeft én interpreteert. Leer het verhaal achter de cijfers te ontdekken! 

Door rekening te houden met enkele tijdloze, universele principes die binnen elke dienstenorganisatie van kracht zijn, verwerft u de juiste kennis om steeds de 'goede dingen' voor uw klanten te doen. Noem het de ‘ideale toolkit’.

Ben u bereid om uw kijk op kwaliteitsmanagement uit te dagen en zelf even op ontdekking te gaan in uw eigen organisatie? 

Ik help u begrijpen: 
- Waarom een heldere bedoeling of ‘purpose’ cruciaal is.
- Waarom standaardisatie nefast is.
- Hoe u tot meer zinvolle meetpunten komt.
- Hoe u meetgegevens kan omzetten tot bruikbare informatie voor  
  procesverbetering.
- Hoe u de ware oorzaken van fouten in uw organisatie identificeert.
- Hoe u duurzame verandering vanuit een heldere bedoeling creëert waaraan iedereen met plezier bijdraagt.

Alzo ontdekt u wat uw organisatie moet doen om klanten kwalitatief te helpen en dit vermogen continu te verbeteren.

Door de basisfilosofie van kwaliteitsmanagement pragmatisch toe te passen op de dienstverlenende processen van uw organisatie - eerder dan de regels om de regels van ISO9001 - ontstaat een pragmatisch kwaliteitsmanagementsysteem dat u helpt om de kwaliteit van uw dienstverlening echt te verbeteren, uw klanten echt beter te helpen en daardoor minder kosten en meer omzet te genereren. 

WAT LEVERT DIT PROGRAMMA OP? 
• In 6 stappen leer ik u vanuit klantenperspectief de dienstverlenende processen van uw organisatie te onderzoeken en ontdekken wat er fout gaat zodat u nadien – met kennis van zaken – weet wat moet veranderen om de klantentevredenheid te verhogen. 

De waarheid is dat geen enkel resultaat zonder inspanning bereikt wordt. 
En dat geldt eveneens voor de dienstverlenende processen van uw kwaliteitssysteem.  

Hoe meer tijd u eraan spendeert, hoe beter u de processen en het systeem leert kennen en hoe doeltreffender uw verbeterinitiatieven zullen zijn.

Echter, als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u wat u altijd al kreeg!

Daarom is het beter om iets anders te leren en eens iets anders uit te proberen zodat u wél de gewenste resultaten bereikt.

• Door de oorzaken van fouten slim aan te pakken:  
- worden uw dienstverlenende processen een praktisch hulpmiddel, 
- werkt iedereen met goesting aan procesverbetering, 
- is kwaliteit makkelijker vol te houden, 
- leveren medewerkers hogere kwaliteit, 
- verbetert de dienstverlening,  
- verhoogt de klanttevredenheid, 
- worden kosten geëlimineerd, 
- stijgt de omzet en de winst. 

Leer hoe u met volle goesting en met kennis van zaken de dienstverlenende processen van uw kwaliteitssysteem kan verbeteren tot een praktisch hulpmiddel!

• IS DIT PROGRAMMA IETS VOOR U? 
Dit programma is op uw lijf geschreven als u... 
• Zelf de handen uit de mouwen wilt steken samen met uw managementteam, kwaliteitsverantwoordelijke en interne auditor(en). 
• Echte kwaliteitsverbetering voor uw klanten nastreeft, uw organisatie wilt laten groeien en meer omzet en winst wilt genereren. 
• Het onderscheidend vermogen van uw ISO9001-certificaat in de praktijk wilt waarmaken zodat dit een voordeel geeft ten opzichte van uw concurrenten. 
• Wilt genieten van het onverwacht maar mooi meegenomen voordeel dat u samen met uw medewerkers meer plezier op het werk beleeft. 

WANNEER DOET U BETER NIÉT MEE? 
• Als u het ISO9001-certificaat louter heeft omwille van het certificaat. 
• Als u er niet aan toe bent om tijd, geld en energie in de dienstverlenende procssen van uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem te investeren. 
• Als u bang bent om de werkelijkheid van uw eigen organisatie onder ogen te zien. 
• Als u bang bent om de confrontatie met uzelf aan te gaan. 
• Als u wilt blijven worstelen met uw kwaliteitsmanagementsysteem en alles laat zoals het is. 
 
WIL U ONDERZOEKEN OF DIT PROGRAMMA IS WAT UW ORGANISATIE NU NODIG HEEFT? 
Boek dan nu een verkennend gesprek met mij! 

Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen waar u tegenaan loopt met  kwaliteitsmanagement en wat er nodig is om de huidige dienstverlenende processen van uw kwaliteitsmanagementsysteem op pragmatische wijze te transformeren naar een praktisch hulpmiddel waar u écht iets aan heeft. 
 
Klik op onderstaande knop en boek uw gesprek met mij.
TWIJFELT U NOG ? 
Overtuig u zelf en bekijk dan mijn gratis casestudy! 
  
Klik daarvoor op onderstaande knop!
©2021 SIAENS Consulting


Privacy Policy   Terms


This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.
Powered By ClickFunnels.com