SIAENS consulting
MIJN  AANBOD
  WORD EEN QUALITY TRANSFORMER 
Ontdek wat klanten écht van uw organisatie verlangen en Waarom dat verschilt met Wat er werkelijk gebeurt om de medewerkersbetrokkenheid te bevorderen bij de transformatie naar een Klantgericht en Dynamisch Kwaliteitssysteem!
Dag quality manager, CEO of interne auditor
 
HERKENT U DIT? 
• U stuurt massaal klantentevredenheidsenquêtes uit maar krijgt bijna geen respons van uw klanten.
• Daarom mist u houvast om de dienstverlening voor klanten te verbeteren.
• U investeert jaarlijks in interne audits om de efficiëntie en de kwaliteit van uw dienstverlenende processen te vergroten.
• Maar echt wezenlijke verbeteropportuniteiten blijven uit.
• Daardoor twijfelt u aan de toegevoegde waarde van de tevredenheidsenquêtes en audits.
• U stelt zich ook de vraag of al die procedures, instructies, documenten en formulieren écht nodig zijn en daadwerkelijk bijdragen tot betere prestaties.
• U rekent op een actieve bijdrage van uw medewerkers bij het kwaliteitsgebeuren en verwacht dat zij klantgericht denken en handelen.
• Maar u merkt hoe moeilijk het is om kwaliteit in hun denken en handelen levend te houden.
• U wilt de klantgerichtheid van uw medewerkers op pragmatische wijze stimuleren.
• Maar u mist nuttige tips & tricks.
• U vindt kwaliteit en klantentevredenheid erg belangrijk.
• Maar U ervaart wel een bepaalde terughoudendheid om zelf aan het kwaliteitssysteem te werken. 

WORD EEN QUALITY TRANSFORMER
Ik bied kwaliteitsintegere quality professionals toegang tot Quality Transformers, een digitaal leerplatform met praktische richtlijnen en nuttige tips die u helpen om de meerwaarde van het kwaliteitsmanagementsysteem te vergroten door de menselijke energie - als dé meest waardevolle grondstof - op efficiënte en doeltreffende wijze voor klanten aan te wenden.

Niet door procedures te herschrijven, medewerkers te instrueren, te inspecteren en controleren. 

IMMERS,…. IT NEEDS CHANGE TO CHANGE!  

Wel helpt Quality Transformers u stilstaan en vanuit klantperspectief naar uw organisatie kijken.

Aan de hand van een transformatieprogramma laat Quality Transformers u stap voor stap, volledig autonoom, op uw eigen tempo en op het voor u meest geschikte moment ontdekken 'wat' er zich werkelijk in uw organisatie afspeelt en 'waarom'. 
 
Het transformatieprogramma van Quality Transformers helpt u te begrijpen:
- Wat uw klanten écht van uw organisatie verwachten.
- Wat de ware bedoeling of ‘purpose’ van uw organisatie is.
- Hoe u duurzame verandering vanuit een heldere bedoeling creëert waaraan iedereen met plezier bijdraagt.

Het transformatieprogramma van Quality Transformers helpt u met kennis van zaken de dienstverlenende processen te onderzoeken zodat u ze met volle goesting kan verbeteren en een klantgericht, dynamisch kwaliteitssysteem kan creëren!

WAT LEVERT HET LIDMAATSCHAP VAN QUALITY TRANSFORMERS OP? 
• Een verscherpt inzicht in uw manier van denken die uw beslissingen en gedrag verklaren.
• Een verscherpt inzicht in de impact van uw denken op de heersende dynamiek binnen uw organisatie.
• Een verscherpt inzicht in de verlangens en behoeften van uw klanten.
• Een verscherpt inzicht in de huidige werking van uw organisatie.
• Kennis van enkele typische valkuilen die binnen elke dienstverlenende organisatie van kracht zijn.
• Een gevoel van urgentie en grotere bereidheid om samen met volle goesting in het werk aan het werk te gaan.
• Nuttige tips & tricks om zelfverzekerd samen met uw medewerkers de klantgerichtheid van de dienstverlening te verbeteren en de klantentevredenheid te verhogen. 

Alzo leert u de basisfilosofie van kwaliteitsmanagement pragmatisch toe te passen op de dienstverlenende processen van uw organisatie - eerder dan de regels om de regels van ISO9001 - waardoor een klantgericht en dynamisch kwaliteitsmanagementsysteem ontstaat dat u helpt om de kwaliteit van uw dienstverlening echt te verbeteren, uw klanten echt beter te helpen en daardoor minder kosten en meer omzet te genereren. 

De waarheid is dat geen enkel resultaat zonder inspanning bereikt wordt. 

En dat geldt eveneens voor dit transformatieprogramma van Quality Transformers.

Hoe meer tijd u aan het onderzoek spendeert, hoe groter uw inzicht en hoe doeltreffender uw verbeterinitiatieven zullen zijn.

Echter, als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u wat u altijd al kreeg!

Door zelf op ontdekking te gaan en de principes van de 'Nieuwe Kwaliteit' in de praktijk te brengen zorgt u ervoor dat:
- uw dienstverlenende processen een praktisch hulpmiddel worden, 
- iedereen met goesting aan procesverbetering werkt, 
- kwaliteit makkelijker vol te houden is, 
- medewerkers hogere kwaliteit leveren, 
- de dienstverlening verbetert,  
- de klanttevredenheid verhoogt, 
- (hoge) kosten worden geëlimineerd, 
- de omzet en de winst stijgen. 

Laat de dagelijkse beslommeringen u niet verhinderen om zelf even stil te staan, de eigen organisatie te auditeren en de gangbare praktijken ter discussie te stellen. 

• IS HET TRANSFORMATIEPROGRAMMA IETS VOOR U? 
Quality Transformers is op uw lijf geschreven als u... 
• Zelf de handen uit de mouwen wilt steken samen met uw managementteam, kwaliteitsverantwoordelijke, interne auditor(en) en medewerkers. 
• Echte kwaliteitsverbetering voor uw klanten nastreeft, uw organisatie wilt laten groeien en meer omzet en winst wilt genereren. 
• Het onderscheidend vermogen van uw ISO9001-certificaat in de praktijk wilt waarmaken zodat dit een voordeel geeft ten opzichte van uw concurrenten. 
• Wilt genieten van het onverwacht maar mooi meegenomen voordeel dat u samen met uw medewerkers meer plezier op het werk beleeft. 

WANNEER DOET U BETER NIÉT MEE? 
• Als u het ISO9001-certificaat louter heeft omwille van het certificaat. 
• Als u er niet aan toe bent om tijd, geld en energie aan de interne audits van de dienstverlenende processen van uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem te investeren. 
• Als u bang bent om de werkelijkheid van uw eigen organisatie onder ogen te zien. 
• Als u bang bent om de confrontatie met uzelf aan te gaan. 
• Als u wilt blijven worstelen met uw kwaliteitsmanagementsysteem en alles laat zoals het is. 
 
WIL U ONDERZOEKEN OF QUALITY TRANSFORMERS IS WAT UW ORGANISATIE NU NODIG HEEFT? 
Boek dan nu een verkennend gesprek met mij! 

Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen waarmee u worstelt om de toegevoegde waarde van uw kwaliteitsmanagementsysteem te verhogen en welke cursus(sen) het beste aansluiten bij uw behoeften.  
Ik help u met plezier de beste beslissing voor uzelf te nemen. 
 
Klik op onderstaande knop en boek uw gesprek met mij.
TWIJFELT U NOG ? 
Overtuig u zelf en bekijk dan mijn gratis casestudy! 
  
Klik daarvoor op onderstaande knop!
©2021 SIAENS Consulting


Privacy Policy   Terms


This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.
Powered By ClickFunnels.com