Cookie Consent by TermsFeed
SIAENS consulting
Wie is Jelle Siaens ?
Ik had ooit de ambitie om de organisatie waar ik tewerkgesteld was, te helpen verbeteren.

Met mijn kritische kijk wou ik de interne werking analyseren en het kwaliteitsmanagementsysteem verbeteren, in het voordeel van klanten. 

Al gauw merkte ik dat mijn nobele intenties op veel weerstand stuitte, niet in het minst bij mijn management. 

Dit had tot gevolg dat inefficiënties in de processen en het kwaliteitsmanagementsysteem bleven bestaan, tot frustratie van mezelf en mijn collega's en tot ergernis van de klanten.  
  
De oorzaak lag aan de wijze waarop het kwaliteitsmanagementsysteem opgebouwd was. De systeemstructuur was  – zonder een gedegen kennis van de klantenbehoeften – door het management bedacht en verhinderde mij om mijn talenten volledig in te zetten en klanten écht te helpen.   
  
Na een negatieve personeelsevaluatie was de maat voor mij vol.   
  
Ik verloor mijn intrinsieke motivatie waardoor mijn positieve energie stelselmatig afnam.   
Mijn gedrevenheid op het werk maakte plaats voor gedrevenheid buiten het werk.    
 
Ik reisde naar Nepal en nam deel aan mijn tweede expeditie in het Himalayagebergte waar ik op grote hoogte leerde om de menselijke energie op verstandige wijze aan te wenden door kwalitatieve en efficiënte processen.   
  
Deze inspirerende ervaring deed me nadenken op welke manier CEO's het kwaliteitsmanagementsysteem nog beter zouden kunnen inrichten zodat de menselijke energie en intrinsieke motivatie bij henzelf en hun werknemers meer gestimuleerd zouden worden.  

Ik stelde doorheen de jaren vast dat vele CEO's in dienstverlenende organisaties worstelen met de uitdaging om de ISO9001-norm op een pragmatische wijze te vertalen naar efficiënte processen die de medewerkers in staat stellen om de klanten zo kwalitatief mogelijk te bedienen.   
  
De verbetering van de processen en het kwaliteitsmanagementsysteem zijn daarbij een conditio sine qua non om klanten blijvend tevreden te stellen maar blijkt in de praktijk geen evidentie te zijn. 
 
Dit was tevens het geval bij de organisatie waar ik als werknemer tewerkgesteld was. 

Na een intense zoektocht maakte ik kennis met enkele universele principes die helpen om het kwaliteitsmanagementsysteem ten gronde te analyseren om het doeltreffender te kunnen inrichten.  
 
Aangezien de toepassing van deze principes mijn intrinsieke motivatie echt stimuleert, ben ik ervan overtuigd dat dit ook het geval kan zijn bij CEO’s . 
 
Daarom is het mijn persoonlijke missie om zo veel mogelijk CEO's van dienstverlenende organisaties met deze principes te laten kennismaken zodat de menselijke energie terug ongebreideld kan stromen. 
 
De toepassing van deze principes vergt 'bewust integraal leiderschap'  en de key to succes is alleszins om de huidige werking eerst goed te begrijpen om vervolgens - met kennis van zaken - de nodige verbeteringen door te voeren op het vlak van de operationele uitvoering, de onderlinge dialoog en het lerend vermogen van de organisatie.   
 
Dit leidt tot duurzame verbeteringen van de dienstverlening in het voordeel van de klanten, onder het motto “connecting heads, hearts and hands!”

Ik kan als externe lead auditor terugblikken op meer dan 17 jaar ervaring in het coachend auditeren van onder andere ISO9001-managementsystemen binnen dienstverlenende organisaties in België, Nederland, Franrijk en de VS in uiteenlopende bedrijfssectoren. 

Ik heb een diepgaande kennis van de ISO9001-norm en de universele principes en ben zelf een karaktervolle doorzetter met een hoge mate aan integriteit.

Ik beschik over een nieuwsgierige, analytische, kwaliteit en klantgerichte mind-set.    

Individueel leiderschap, automotivatie en volharding zijn geen loze begrippen voor mij. Ik kan hiervoor terugvallen op zowel mijn professionele auditorervaringen als op mijn opgedane ervaringen in het hooggebergte van Nepal.        
 
Wilt u meer te weten komen? 

Druk dan op onderstaande knop!  
©2020 SIAENS consulting


Powered By ClickFunnels.com